Okul Çocuğa Hangi Yetenekleri Kazandırır?

İnsan yetiştirmede en önemli fonksiyonel organlarımız hiç kuşkusuz okullarımızdır. Okula giden birey birçok şey öğrenir. Öğrendikleri bu bilgi ve becerilerle hayata hazırlanırlar. Bugün eğitim sistemimiz her ne kadar istikrarsız, vasat ilerlese bile her ne olursa olsun eğitim sistemi çocuğa mutlak kazanılması gereken bilgi ve deneyimler kazandırır. En kötü eğitim sisteminde bile belli başlı kültürel değerlerin ve davranışların kazandırılması esas alınır. Bu anlamda günümüz eğitim sistemi öğrenciye şu bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Problem çözme: Okula giden öğrenci okulda birçok problemle karşılaşır. Problem denilince sadece matematikteki dört işlemi kastetmiyoruz. Kişinin bir takım sorunları olabilir. Bu sorunları çözmede hangi yöntemleri uygulaması gerektiğini yaşayarak öğrenir. Bu anlamda okul çocuğa problem çözme yeteneği kazandırır.

Eleştirel düşünme yeteneği: Bir çocuk okuldaki olay ve olguları yorumlar. Bilgileri karşılaştırır. Hangi bilginin doğru olduğuna kendisi karar verir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.

Okulun çocuğa verdiği yetenekler
Okulun çocuğa verdiği yetenekler

Empati kurma: Bireyin okulda öğrendiği en önemli toplumsal değer empati yeteneğidir. Kişi bu yeteneği ile kendisini bir başkasının yerine koyabilir. Olayları tarafsız değerlendirme ve objektif bakış açısı kazanabilir.

Deneme-yanılma yöntemi: Çocuğun okulda kazandığı en önemli kazanımlardan birisidir. Bu yöntemle çocuk aslında hiçbir şey bilmesek de deneme yanılma yolu ile birçok sorunu çözebileceğini öğrenir.

Şartlar Olgunlaştığında Her Çocuk Çalışkandır!

Çocuğunuzun başarısızlığını tetikleyecek şeyleri ortadan kaldırmak istemez misiniz? Tembellik kalıcı bir durum değildir. Şartlar olgunlaştığında her birey çalışkan bir birey haline gelebilir. Çocuğun tembel olmasını, başarılı olmasını engelleyen bazı durumlar vardır. Bu durumları şu alt başlıklarda inceleyebiliriz.

  • Güdülenme: Öğrenci başarılı olma konusunda yeteri kadar koşullanmadıysa başarılı olması zordur. Güdülenme içten kendi isteği ile de gerçekleşebilir. Dışarıdan anne ve babanın telkinleri ve ödül koymaları ile de gerçekleşebilir.
  • Öğrenme Ortamı: Başarıyı etkileyen temel etkenlerden birisi öğrenme ortamıdır. Öğrenme ortamının öğrenmeye elverişli düzenlenmesi gerekir. Öğrenme ortamı ses, ışık, ısı yönünden öğrenmeye elverişli olmalıdır. Gürültüden uzak orta şekil bir ısıya sahip, havalandırması mevcut orta şiddette bir aydınlatılmış ortam olması gerekir.
Tembel çocuk yoktur, çalışamayan çocuk vardır
  • Sosyal Çevre: Öğrenci başarısız öğrencilerin bulunduğu bir ortamda yaşıyorsa kendisini çalışma konusunda zorlamayacaktır. Bu yüzden öğrencinin ortamı başarılı öğrencilerin oluştuğu bir ortam olmalıdır. Böyle ortamlarda öğrencinin ders alacağı taklit edeceği başarı konusunda güdüleneceği birisi mutlaka vardır.
  • Kaynak: Dünyanın en usta aşçısına malzeme vermezseniz yemek yapamaz. Başarının gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenme konusunda kaynak sıkıntısı olmamalıdır. Tembel çocuk yoktur, çalışamayan çocuk vardır.

Yorum yapın